Linköping kommun lyfts som gott exempel för hållbar urban utveckling

Linköpings kommun, medlem i C/O City sedan årsskiftet 2020/2021, lyfts i en artikel skriven av Smart City Sweden som ett av tre goda exempel för hållbar urban utveckling. Det är distriktet Vallastaden i Linköping som lyfts, som har skapats tillsammans med sina medborgare. Detta menar Smart City Sweden har lett till många tätortsnära grönmråden och ett stort utbud av olika typer av bostäder. I artikeln lyfts även Växjö stad som bygger hela stadsdelar i trä och Skellefteå kommun som byggt en av de högsta träbyggnaderna i världen.

Läs artikeln här!