Låt staden grönska – ny föreläsningsserie om urbana ekosystemtjänster

Foto: Plot Studios och Nyréns Arkitektkontor

Genom att låta grönskan ta plats i våra städer bidrar vi till ökad hälsa, livskvalitet och biologisk mångfald. Samtidigt blir den grönskande staden ett viktigt verktyg för att hantera negativa effekter av klimatförändringen så som värmeböljor eller extrema skyfall. Föreläsningsserien i 8 avsnitt sprider kunskap och inspiration om urbana ekosystemtjänster och är en del av Rådet för hållbara städers arbete och arbetet med politiken för gestaltad livsmiljö.

Gestaltad livsmiljö

Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket samt Ordförande i Rådet för hållbara städer

Linda Kummel, enhetschef, ArkDes Think Tank

Linda Tegg, konstnär (AUS), en film om konstverket Infield, ArkDes 2020

Trädgården mitt i stan

Madeleine Appelgren, redaktör Informationscentrum för hållbart byggande

Lillemor Vigström, trädgårdsentusiast och eldsjäl

Rädda stadens pollinatörer

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Lekotoper

Mimmi Beckman, parkenheten, Örebro komEmma Simonsson, landskapsarkitekt, Urbio

Arbeta med naturen i stan

Sara Borgström, docent och lektor i hållbar stadsutveckling, KTH.

Framtidens park

Karin Larsson, stadsplanerare och landskapsarkitekt, Plot Studio.

Göteborg – världens bästa stad när det regnar

Jens Thoms Ivarsson, designer och konstnär, Rain Gothenburg, Göteborgs stad

Dagvatten och framtiden

 Ronnie Nilsson, Landskapsarkitekt, Uppsala kommun

Lär mer och se föreläsningsserien här.