Lag förslag från EU om naturrestaurering

EU kommissionen föreslår en ambitiös lag, kallad Nature restoration law, om naturrestaurering som kommer att inkludera stadsmiljöer. Lagen är ett steg framåt för att värna om grönområden och bidra till en hållbar utveckling i Europa. Enligt förslaget ska det inte förekomma någon netto utgång av grönområden i stadsmiljöer i jämförelse med 2021 i varje stad, stadskärna och förort inom EU senast 2030. Dessutom ska den totala nationella ytan av grönområden i stadsmiljö öka med minst 3% till 2040 och 5% till 2050. Lagens målsättningar inkluderar även en minsta trädkrona täckning på 10% senast 2050. Dessa mål kommer att främja integrationen av nya och befintliga grönområden i befintlig och ny byggnadsbestånd och infrastrukturutveckling (detta inkluderar renoveringar och förnyelser).

Lagförslaget kom sommaren 2022, men ännu har ingen uppdatering kommit kring lagens mottagande i EU. Förhoppningsvis fortsätter EU driva lagen i kraft.

Läs mer om lagen här!

Läs om dess policy brief här!

Bilden visar EUs parlament i Bryssel. Foto: Lonely planet