Kurs: Gröna och blå lösningar i den cirkulära staden 9/5 – Rabatt för C/O Citys medlemmar

Scandinavian Green Roof Institute bjuder in till kursen Grön Blå Svart Grå som fokuserar på den allt viktigare blågröna infrastrukturen i våra täta städer. Vad finns det för systemlösningar? Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli mer hållbara sett till vattenförbrukning, filtrering och samhällets fosforanvändning?

Kursen riktar sig i första hand till konsulter, tjänstemän och projektledare på kommuner och företag inom stadsutveckling.

Tid: 9 maj 2019, heldag
Plats: Stockholm

Mer information och anmälan

C/O Citys medlemmar erbjuds 15% rabatt till kursen för upp till 3 deltagare per organisation. Ange ”Medlem C/O City” under övrigt vid anmälan.