Kurs: Gröna och blå lösningar i den cirkulära staden – 21 april 2020, Örebro. Rabatt för C/O Citys medlemmar! (INSTÄLLD)

(Kursen är inställd tillsvidare)

Scandinavian Green Roof Institute (SGRI) välkomnar till kursen Grön Blå Svart Grå som fokuserar på den allt viktigare blågröna infrastrukturen i våra täta städer. Vad finns det för systemlösningar? Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli mer hållbara sett till vattenförbrukning, filtrering och samhällets fosforanvändning?

Rabatt för C/O Citys medlemmar!
Medlemmar i C/O City erbjuds 15% rabatt på kursen Grön Blå Svart Grå. Ange C/O City vid anmälan.

Mer information och anmälan