Ny kunskap om fukt och brand visar vägen för gröna klimatskal

Det finns ett ökat intresse bland byggaktörer och fastighetsägare i hela Sverige att bygga och förvalta byggnader som har gröna ytor på tak och även väggar. Med det ökande intresset ökar behovet av att bygga kunskap kring de gröna klimatskalens inverkan på bl a fukt- och temperaturförhållanden i konstruktioner, energianvändning och inte minst brandkrav för byggnaden.

Brandegenskaperna för gröna tak har kommit högt upp på agendan eftersom många kommuner vill öka byggandet av gröna tak och öka grönytefaktorn i kommande projekt. Inom ramen för C/O City har RISE och SBUF utfört mätningar och simuleringar som bidrar till att kunskapen byggts vidare bland annat för gröna väggar och tak.

Ta del av rapporten:Gröna klimatskal – Fukt och brand

Se även filmade presentationer om gröna klimatskal och brandkrav