Kolla in webbinarier och podcasts från C/O Citys nätverk

Fotograf: Charlotte May

Flera av C/O Citys medlemmar har podcaster och öppna webbinarium. Här kommer tips på seminarium och podcastavsnitt.

​​Webbinarier:

  • Ekologigruppen, kommer med den andra delen av deras webbinarieserie, Blå Tråden där fokuset kommer vara på våtmarker och våtparker. Diskussionen kommer att kretsa kring var i landskapet det är mest strategiskt att genomföra åtgärder för att hantera klimatförändringar och hur effektiva naturbaserade dagvattenlösningar i stadsmiljöer, med särskilt fokus på våta parker, kan skapas. Även konkreta exempel, inklusive våtmarken i Södra Sandby i Lunds kommun och dagvattendammen samt våtmarken i Tivoliparken, Solna stad, kommer att tas upp. En av talarna under webbinariet är Åsa Keane som är vice ordförande i ℅ City. Kolla in den här!

Hej

  • Titta även på första delen, Träskens artrika klimatinsats, av deras seminarieserie som berättar de betydande landskapsförändringar som uppstått till följd av utdikningar. Webbinariet utforskar även varför återställning av våtmarker är en avgörande åtgärd, inte bara för klimatet utan också för att bevara den biologiska mångfalden. Det presenterades också argument för att öka takten i återställningen av våtmarker och diskutera viktiga ”dos and don’ts”. Kika in på den här!

Hej

Podcastavsnitt:

  • Arwidssons stiftelse har podcasten Arwidsson Talks. I ett av avsnitten, Parken, diskuterar de den gröna omvandlingen av staden Paris, som inspirerar genom sin storskalighet och omfattning. Där frågar de sig över hur de har resurser och modet att genomföra sådana förändringar. Därför har de bjudit in en av de ansvariga för denna förvandling, Marion Waller, till podcasten och diskuterar vad som händer när hållbar stadsplanering blir verklighet. Lyssna på den här!

Hej

  • Upptäck ARTpodden, Ekologigruppens podcast där de tillsammans med sina inbjudna gäster utforskar en ny art- eller artgrupp varje månad. Lyssna på spännande fakta om organismer och deras hemliga liv samtidigt som du får insikter om hur arter påverkar hållbar samhällsutveckling. I de senaste avsnittet, På myren i hjortron landet, berättar de om myrmarker, artkunskap, naturskildringar och kulturen som en väg in till naturen. Samt om hemortstrohet, vingspeglar och meståg. Lyssna här!

Hej

  • Trädpodden skapt av medarbetare från Trädkontoret har ett avsnitt 45, Hållbar Landskapsarkitektur med Hanna Ahlström Isacsson. Där besöker de Urbios kontor i Göteborg och möter Hanna Ahlström Isacsson. Hanna är landskapsarkitekt och en stark förespråkare för hållbar landskapsarkitektur med multifunktionella lösningar. Tillsammans utforskar de ämnet ekosystemtjänster och hur vi alla kan arbeta mot mer hållbara utemiljöer. Lyssna här!

Hej

Finns det något seminarium eller podcast vi har missat från er medlemmar? Hör av er då till info@cocity.se