Klimatrapport slår fast: Det behövs mer natur i städerna

Foto: WOHA

Integrera natur i urbana miljöer – det är en av de viktigaste rekommendationerna från klimattoppmötet Stockholm+50. Forskning pekar nämligen på betydelsen av att människor har tillgång till och kan uppleva natur.

För arkitekter och stadsplanerare lyfts tre frågor i rapporten från klimattoppmötet Stocholm +50: biofil design, grön infrastruktur och starkare lokalt medbestämmande i kombination med högre ekonomisk värdering av gröna platser.

Fiona Lambe förklarar vilken betydelse forskningen visar att tillgången och upplevelsen av natur har:

– De som har möjlighet att regelbundet uppleva och vistas i natur och grönområden agerar på ett klimatvänligare sätt. Till exempel återvinner folk mer och sparar energi i vardagen men det handlar även om att hälsa och välbefinnande förbättras, säger hon.

Sambandet mellan klimat, människa och natur blir allt viktigare för urbana miljöer, konstateras i rapporten. Om mindre än 30 år beräknar FN att 70 procent av världens befolkning kommer att leva och bo i städer. Arkitektur, planering och bostadspolitik måste därmed anpassas till klimatkrisens effekter.

– Det behövs en omvandling på alla nivåer, det gäller såväl boenden och arbetsplatser, som offentliga miljöer. Man behöver också redan från ung ålder ha naturen nära och runt om sig, säger Fiona Lambe.

I rapporten analyseras omvandlingen i ett globalt perspektiv.

– Vad som som slagit mig är hur universellt detta är, trots skillnader i livsvillkor, geografiska och miljömässiga faktorer. Det spelar ingen roll om det är Mumbai eller Stockholm. Vi i Sverige och väst kan i vår tur lära oss mycket och hämta inspiration från initiativ som tagits i andra delar av världen, till exempel kring biomimik eller småjordbrukares metoder i det globala syd.

För Sverige menar riksarkitekt Helena Bjarnegård att forskarnas inspel är ett välkommet stöd för alla kommuner.

– Vi har arbetat med de här frågorna i många år. Men den tuffa ekonomiska situationen gör att många kommuner kan behöva argument för att kunna prioritera gröna frågor. Nu gäller det gå från ord till handling och aktivt skapa gröna kvaliteter i utvecklingen av våra städer och orter, säger Helena Bjarnegård.

Ta del av rapporten här!