IVL: Risk för sämre luftkvalitet i täta och gröna städer

I ett pressmeddelande skriver IVL Svenska Miljöinstitutet:

I takt med att städerna växer och förtätas ökar risken för att stadsluften försämras. Men det går att undvika genom strategisk placering av byggnader och växtlighet visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket.”
”Att bygga tätt kan innebära många miljöfördelar i form av effektivare användning av infrastruktur och service och minskade transporter. Men det finns även en risk att tätare bebyggelse försämrar luften i städerna om förtätningen medför att luftgenomströmningen minskar.