IVA håller webinarium om hållbar vattenförsörjning

IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) håller den 8/9 ett webinarium om hållbar vattenförsörjning. Webinariet bygger på syntesrapporten från projektet Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat.

Vatten är grunden för livsavgörande ekosystemtjänster och kan inte tänkas bort från någon samhällsaktivitet. Sverige saknar en sammanhållen politik för vår gemensamma vattenresurs. IVAs agenda i tio punkter är ett inspel till en sådan politik och utgår från de viktigaste utmaningarna kring vårt vatten:

– Klimatförändringarna – vilka blir konsekvenserna för vattenresursen? Vilken kunskap behöver vi för att möta dem?
– Vilka forskningsinitiativ är nödvändiga inom vattenområdet?
– Kommunernas VA-verksamhet – vilka är framtidsutmaningarna och vad krävs för att möta dessa?
– Regelverken kring vattenförsörjning – hur behöver innehåll och tillämpning förändras?
– Vattenavgift – något för Sverige?
– Behovet av en samlad strategi – därför behöver Sverige en Vattenplan 2045.

Medverkar gör medlemmarna i projektets styrgrupp: Tord Svedberg, (ordförande) IVL Svenska Miljöinstitutet, Georgia Destouni, Stockholms universitet, Lena Ek, Södra Cell, Kenneth M. Persson, Sydvatten och Lunds universitet, Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten, Gunnar Söderholm, tidigare miljöförvaltningen i Stockholms stad, John Tumpane, Formas.

Medverkar gör även Sophie Carlér, Rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor, Jernkontoret och Markus Hoffman, vattenexpert, LRF.

En politisk referensgrupp har varit knuten till projektet. Från denna medverkar: Magnus Ek, (C), Patrik Engström, (S), Maria Gardfjell, (MP), Nina Lundström (L), Kjell-Arne Ottosson, (KD) och Cecilie Tenfjord-Toftby (M).

Moderator: Johan Kuylenstierna, adjungerad professor, Stockholms universitet

 

Läs mer och anmäl dig här!