Innovativ belysning för att främja nattaktiva arter i Årstaskogen

Bilden visar den nya belysningen vid Årstaviken i Stockholm. Foto: C/O City

I en strävan att reducera ljusföroreningar och främja trivsel för nattaktiva arter har Stockholm stad, medlem i C/O City, tagit initiativ till att förändra belysningen i Årstaskogen. Forskning indikerar att ljus med längre våglängder, såsom rött ljus, påverkar fladdermöss mindre jämfört med blått och vitt ljus.

Ljusföroreningar har länge varit en utmaning för många nattaktiva djur, inklusive fladdermöss och nattlevande insekter, vilket påverkar deras överlevnad och ekologiska balans. Genom att anpassa belysningen på gångvägarna runt Årstaviken strävar projektet efter att skapa en mörkare miljö under natten, vilket gynnar dessa arter. Ekologigruppen, medlem i C/O City, genomförde fladdermössinventeringar för projektet med hjälp av fladdermusdetektorer och upptäckte bland annat att fladdermössarterna Dvärgpipistrellen, Större brunfladdermusen, Mustasch-/taigafladdermusen, och Vattenfladdermusen höll till i Årstaskogen.

Två sträckor runt Årstaviken har fått anpassad belysning med två olika ljuslösningar:

  1. Årsta IP: Vid Årsta IP och genom naturreservatet till Årstalidens hundrastgård används en belysningslösning där ett vitare ljus lyser tidig kväll och tidig morgon. Under nattetid lyser endast ett rödare ljus med reducerad ljusstyrka. Denna ”lowtech”-lösning fungerar utan avancerat styrsystem. Målet är att belysningen ska erbjuda ett grundljus för att ta sig fram längs parkvägen med förhoppningen att minimera påverkan på fladdermössaktiviteter. Tidigare var sträckan obelyst, och belysningen har även förbättrat tryggheten och säkerheten vid promenader längs sträckan.
  2. Årstabäcken: För sträckan från Årsta Gård längs bäcken ner mot och utmed Årstaviken, för att sedan svänga upp mot Årsta IP, används en alternativ teknisk lösning. Vid frånvaro lyser ett rött vägledande ljus, vilket inte påverkar fladdermössaktiviteter. När trafikanter rör sig längs sträckan detekteras närvaro vid varje belysningsstolpe. Vid detektering tänds varmvitt funktionsljus invid samt ca 80 meter framför/bakom den som detekteras, vilket ger fullt funktionsljus för ökad trygghet och säkerhet.

Sammanfattningsvis representerar dessa belysningsprojekt inte bara tekniska innovationer för att främja biologisk mångfald, utan de visar också på behovet av att anpassa lösningarna efter varierade behov och kostnadsnivåer för att skapa en hållbar och balanserad ljusmiljö runt Årstaviken i Stockholm.