Ny AI-modell ger tillförlitliga svar om klimatet

Foto: Tara Winstead

Nyskapande framsteg inom artificiell intelligens (AI) har gjorts genom kombinera IPCC AR6-rapporten med GPT-4. AI-modellen syftar till att förbättra tillförlitligheten av frågebesvarande uppgifter genom att tillhandahålla aktuell och vetenskapligt korrekt information om klimatförändringar.

AI har gjort avsevärda avancemang på senare år, AI-modellerna står fortfarande inför utmaningar som bristfällig och föråldrad information efter träningsfasen. Utmaningar blir särskilt framträdande inom kritiska områden som klimatförändringar, där tillgång till noggrann och aktuell information från pålitliga källor är avgörande.

För att tackla dessa utmaningar har forskare integrerat den senaste IPCC AR6-rapporten i GPT-4, en avancerad språkmodell för artificiell intelligens. Rapporten är känd som bland den mest omfattande och aktuella källan inom området för klimatförändringar. De har tagit fram en konversationsbaserad AI, som är tillgänglig på www.chatclimate.ai och som levererar mer exakta svar på utmanande frågor om klimatförändringar.

För att bedöma denna nya AI-modellens prestanda utvärderades svaren och deras källor av ett team bestående av IPCC-författare. Deras expertkunskap användes för att gradera noggrannheten hos svaren på en skala från 1 (mycket låg) till 5 (mycket hög). Resultaten av utvärderingen visade att den AI-modellen, kallad ”chatClimate,” erbjöd mer exakta svar jämfört med andra modeller. chatClimate markerar ett spännande framsteg inom AI och dess tillämpning för att hantera brådskande frågor som klimatförändringar.

Kolla in chatClimate här!

Läs forskningsrapporten om den här!