Ingå i undersökning om utmaningar och möjligheter gällande naturbaserade lösningar!

Bild: Connecting Nature

Connecting Nature har just nu en undersökning som är öppen för organisationer som arbetar med naturbaserade lösningar. Att delta i undersökningen tar ungefär 10-15 minuter och syftet är att öka förståelsen för vilka utmaningar och möjligheter som personer som arbetar inom organisationerna ser. Resultatet kommer att presenteras för Europeiska kommissionen och nationella, regionala och stadspolitiska beslutsfattare och utövare vid toppmötet i Connecting Nature Enterprise i juni 2021.

Läs mer och delta i undersökningen här!