Inbjudan till SIGURD Kunskapskluster 2 Tema miljö & hälsa – 12 maj

Hur kan vi mäta och värdera vilka effekter och värden olika investeringar får för en hållbar samhällsutveckling? Det är en fråga som vi ställer oss i Kunskapsklustret för utveckling av nya värdeberäkningsmetoder för samhällsbyggande. Kunskapsklustret är en del av projektet SIGURD – Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden.

Program:

8.15 Välkomna – Zoom rummet är öppet – vi säger hej och testar tekniken! 

8.30 Inledning 

8.40 Gröna värden och dess läkande kraft, Patrik Grahn, SLU 

9.00 Värden, värdering och värderingar från två ekonomiska perspektiv, Lina Isacs, KTH 

9.30 Synliggörande och värdering av ekosystemtjänster, Christina Wikberger, Värmdö kommun 

9.50 Bensträckare och fika 

10.10 Hållbarhetsbedömning genom multikriterieanalys och om ekologisk kompensation, Tore Söderqvist, Holmboe & Skarp AB 

10.30 Grupparbete – diskussion och reflektion 

11.15 Avslutande ord och nästa möte den 3 juni – tema sysselsättning, mobilitet och tillgänglighet 

11:30 TACK för idag 

Läs mer och anmäl dig här