Inbjudan till Chalmers 18/6: Second Symposium on Social Ecological Urbanism

Inriktningen för kommande seminariet om social-ekologisk stadsbyggnad är en balanserad stadsutveckling som svarar på potentiella problem med förtätning. Svaret är inte nödvändigtvis mindre täthet, utan en annan typ av förtätning som utnyttjar fördelarna och motverkar nackdelarna. Urban greening är en klar del av den nya ekvationen.

Under den första halvan av dagen kommer vi att belysa state of the art och belysa för- och nackdelar med förtätning; under andra halvdagen, fokusera på nya tankesätt för att balansera mellan tät och grönt där vi kommer att diskutera behovet av nya koncept, mer avancerade sätt att förstå arkitekternas ansvar i detta och best practices som inspirerar till hur detta kan realiseras bortom begrepp och teori.

Mellan dessa två delar, välkomnar vi seminariets huvudtalare, Marina Alberti, som är världsledande forskare inom området social-ekologisk stadsbyggnad och har skrivit många böcker om städer som ekosystem.

Tid: 18 juni 2019 09.00- 16.00
Plats: Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Mer information

Registrera genom att skicka ett mail till Meta Berghauser Pont (meta.berghauserpont@chalmers.se)