Häckar som barriär: ny studie bekräftar deras effekt mot luftföroreningar

Övervakning av partikelluftföroreningar på vardera sidan av häcken installerad vid St Ambrose grundskola, Manchester. Bild: H. A. Sheikh

I en nyligen genomförd studie, ledd av forskare vid Cambridge University i samarbete med Lancaster University, visas att plantering av häckar mellan vägkanter och skolgårdar kan markant minska barns exponering för luftföroreningar som kommer från trafiken.

I studien använde forskarna en ny metod för att analysera föroreningar och använde magnetism för att studera partiklar som fastnat i en häck som separerade en 6-filig väg från en grundskola i Manchester, Storbritannien. Resultaten visade att häcken var effektiv speciellt när det gällde att ta bort ultrafina partiklar, som kan vara mer skadliga för hälsan.

Enligt forskarna skiljer sig studien från tidigare luftföroreningsstudier eftersom de mätte specifikt magnetiska partiklar som härrör från fordonsavgaser och slitage av bromsbelägg och däck. Detta gjorde det möjligt för forskarna att särskilja trafikrelaterade föroreningar från andra luftföroreningskällor. Denna typ av partikelförorening, består av olika kemikalier, metaller och material, varav vissa är giftiga. De större partiklarna, kända som PM10, är ​​fortfarande mycket små – mindre än 10 mikrometer i diameter – är lätta att andas in. De minsta partiklarna, som är mindre än 2,5 mikrometer i diameter (PM2,5), kan tränga djupare in i lungorna och till och med nå blodomloppet. Barn som går i skolor nära trafikerade vägar är särskilt utsatta för luftföroreningarnas effekter, eftersom deras luftvägar fortfarande utvecklas och de andas snabbare än vuxna.

Häcken i studien var en så kallad ”tredge”(träd som hålls i huvudhöjd) och var av arten Western Red Cedar (Thuja plicata). Häcken visade sig fungera som en effektiv barriär mot partikelföroreningar. 30 meter från vägen inne på skolgården mättes en minskning med 78% av PM10-nivåer jämfört med vägkanten. För ultrafina PM2,5-partiklar var minskningen 82% precis bakom häcken. De noterade dock en mindre ökning av PM2,5-nivåer längre in i skolgården, även om de fortfarande var 63% lägre än vid vägkanten. Forskarna tror att de ultrafina partiklarna fångas upp bättre av häcken eftersom de hade en större chans att fastna på de räfflade ytor av Western Red Cedar blad än de grövre partiklarna.

Slutsatsen från forskarna var att häckar kan utgöra en enkel, billig och effektiv lösning för att minska barns exponering för trafikrelaterade luftföroreningar.

Läs forskningstudien här!

Läs mer här!