Grönytor i stan och biodiversitet: Missade du vårens seminarier och podcastsavsnitt?

Bild: Vägledningen 

Under våren har det hållits flera seminarier samt podcastavsnitt som handlar om om grönytor i stan, ekosystemtjänster & biodiversitet. Här kommer några som du kan kolla in i efterhand!

Podcast

  • Podcasten Arwidsson Talks skapad av Arwidssonsstiftelse (medlem i C/O City) har i våras släppts ett avsnitt som handlar om vilda djur i städer. Podcastavsnittet inkluderar bland annat en intervju med Tim Schnoor från Skanska, som delar insikter om att bygga för ökad biodiversitet i urbana områden. Han betonar vikten av att skapa ett stadslandskap där naturen och människor kan samexistera. Lyssna här!

l

  • Ett annat tips är podcastavsnittet från Trädpodden avsnitt 48 “Vi måste prata om träd!”. I detta avsnitt diskuteras hur träd påverkar oss och vår omgivning, och varför det är så viktigt att kommunicera om deras värde. Lyssna på avsnittet här!

l

Seminarier

  • En föreläsning som var i våras var av Åsa Ode Sang, C/O Citys tidigare styrelseledamot och nuvarande professor i urban vegetation utformning. Hennes föreläsning, med titeln ”Stadsgrönska som trivsel och skydd”, behandlade hur stadens vegetation påverkar invånarnas välbefinnande och hur den kan användas för att hantera utmaningar som översvämningar, värmeböljor, luftföroreningar och buller. Du kan se föreläsningen här! Den startar vid 1 h 25 min in i videon.

l

  • Ett seminarium hölls av AFRY om 15-minuterstaden och grönstruktur. Bland annat diskuterades under seminariet användningen av gröna ytor i 15-minuters stadsdelar för att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna. I seminariets panel fanns det representanter från Huddinge kommun, Therese Ingerdal & Urbio, Mattias Gustafsson, båda är medlemmar i C/O City. Även Ulrika Stenkula från Gaia Arkitektur som är styrelseledamot i C/O City var med. Här kan du se seminariet!

l

  • U&We & Albaeco (båda medlemmar i C/O City) höll ett seminarium om biologisk mångfald – den nya klimatfrågan. Seminariet utforskar varför företag bör integrera biologisk mångfald i sin verksamhet redan idag, samt hur de kan göra det på bästa sätt. Med fokus på företagens klimatarbete och ambitiösa mål, tog seminariet att ta upp frågor som om det är möjligt att nå dessa mål utan att prioritera biologisk mångfald och vice versa. Titta på seminariet här!

l

  • Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala höll sina öppna föreläsningar från nya professorer under våren. En av de nya professorerna är Marcus Hedblom, professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning. Hans presentation handlade om multifunktionella grönytor i städer för biodiversitet och människors hälsa. Föreläsningen kan ses här. Den startar vid 2 h, 58 min och 30 sek in i videon.

l

  • Naturvårdsverket höll ett seminarium där vinnarna från innovationstävlingen samlades för att presentera och följa upp sina projekt inom naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster för utemiljöer. Under mötet fick deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter, diskutera utmaningar och dela med sig av goda exempel. Bland annat innehöll seminariet en introduktion till varför leken är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor, av Mimmi Beckman från Urbio (medlemmar i C/O City). Seminariet ser du här!