Gröna stadsområden minskar stressen hos ungdomar

Bild: Sebastian/Pexels

Ungdomars mentala hälsa i stadsmiljöer blir betydligt bättre när mer natur inkorporeras i stadens design. En ny studie från forskare vid University of Waterloo menar att skogsbad, kan hjälpa ungdomar att minska stress och förbättra deras välbefinnande.

Enligt forskarna är studien den första någonsin att samla in platsbaserade realtidsdata ungdomar och deras synpunkter på olika stadsmiljöer såsom en knutpunkt för kollektivtrafik, bostadsgator, stigar, parker och vattendrag. Resultatet visade att naturliga stadsmiljöer gav betydligt fler positiva utfall.

Efter att ha stått och tittat på en stadssjö i bara två eller tre minuter minskade ungdomarnas poäng på en validerad ångestskala med nio procent. Ungdomars ångestpoäng var 13% högre när de stod i en livlig stadsmiljö under samma tid. Detta efter justering för flera andra faktorer, inklusive ålder, kön, etnicitet, psykisk hälsa och sociala förhållanden.

Medförfattaren till studien, Leia Minaker, påtalade att även om resultaten kanske inte överraskar, så är det betydelsefullt att vi för första gången specifikt kan säga hur mycket ångest minskar när barn är i en park jämfört med i en stadskärna. Med den snabba urbaniseringen är det viktigt att bättre förstå stadsmiljöernas påverkan på ungdomar. Särskilt eftersom depression och ångest är en av de ledande orsakerna till ohälsa bland ungdomar.

Studien trycker på att vid utformning av städer ska hälsa för alla åldersgrupper finnas i med åtanke. Forskarna menar att resultaten från studien ger tydliga bevis som planerare och stadsbyggare kan använda för att förespråka gröna, naturliga designelement i stadsplanering.

Läs mer här!