Gå med i C/O Citys utskott!

C/O City välkomnar just nu sina medlemmar att gå med i föreningens nya utskott. Syftet med utskotten är att driva föreningens arbete framåt på ett systematiskt och samordnat sätt. Tillsammans blir vi den självklara plattformen för urbana ekosystemtjänster!

Utskotten arbetar efter egen förmåga och intresse. Genom att involvera sig i form av utskott finns goda möjligheter att generera större medlemsnytta tillbaka till medlemmen.

C/O Citys utskott består idag av följande:

 1. Styrelsens arbetsutskott
  • Kallar till och leder styrelsemöten, har koll på föreningens ekonomi
 2. Utskottet för verksamhetsutveckling och framtidsspaning
  • Utvecklar strategier för föreningen
 3. Utskottet för event, aktiviteter och kommunikation
  • Planerar event och aktiviteter
 4. Utskottet för verktyg och metoder
  • Utvecklar föreningens verktyg och metoder
 5. Vetenskapligt råd
  • Nätverk för föreningens forskare
 6. Kommunutskott
  • Nätverk för föreningens kommuner

Anmäl dig till det utskott du är intresserad av genom att mejla medlem@cocity.se. Dit kan du också vända dig med frågor och funderingar.