Frukostseminarium hos WSP i Stockholm och Uppsala 3/3: Biodiversity Net Gain (BNG)

WSP bjuder in till frukostseminarium om Biodiversty Net Gain (BNG) – En ny metod för att mäta, kravställa och planera för ekologiska värden i byggande av allt från nya stadsdelar till ny infrastruktur.

Hur gör vi i praktiken för att säkerställa att vi inte förlorar biologisk mångfald vid exploatering?

Vi hämtar inspiration och goda exempel från Storbritannien där det inom kort blir krav på att alla exploatörer ska ta fram en plan för hur förutsättningar för biologisk mångfald ska förbättras på platsen efter en exploatering.

Tom Butterworth från WSP i UK berättar om vad som lett fram till det nationella lagförslaget, vad biodiversity net gain är och hur det fungerar i praktiken. Han berättar även om erfarenheter från framtagandet av riktlinjer och praktiskt arbete med metoden i stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt.

Välkommen!

Program Stockholm & Uppsala
07.30 – 8.00 Frukostmingel
08.00 – 09.00 Presentation och samtal
En stor del av seminariet hålls på engelska

Sista anmälningsdag: 27 februari

Anmälan