Försäkringsbolag vill ha 1,2 miljarder av Gävle kommun efter skyfallsskador

Bilden visar ett område i Gävle efter skyfallen 2021. Foto: Högskolan i Gävle 

I augusti 2021 upplevde Gävle ett extremt väderfenomen – ett tusenårsregn. Det innebar att staden fick 101 millimeter regn på blott två timmar. Ett tusenårsregn antyder att en liknande händelse statistiskt sett inträffar en gång vart tusende år, men med klimatförändringar i ekvationen blir bedömningen av sådana sällsynta händelser allt mer svårare.

SVT rapporterar nu att försäkringsbolagen kräver Gävle kommun på 1,2 miljarder kronor. Anledningen till dessa anspråk är att försäkringsbolagen anser att kommunens VA-system (vatten- och avloppssystem) är ansvarigt för skador på fastigheter i samband med skyfallet. Totalt uppgår det till 2.200 försäkringsfall.

Forskning visar att klimatförändringarna kommer att öka förekomsten av extrema väderhändelser liknande det regnoväder som nyligen orsakade översvämningar i Gävle. Detta understryker bland annat vikten av att noga överväga var byggnation ska äga rum i förhållande till vattendrag.

En studie från Högskolan i Gävle (medlem i C/O City), har utforskat översvämningsrisker kopplade till olika vattendrag. Studien inkluderade faktorer som höjdmodellens noggrannhet, marklutning och friktion i omgivande mark. Genom en nyutvecklad applikation identifierade forskarna osäkerhetszoner dit översvämningar förväntas nå. Forskarnas förhoppning är att dessa områden inte ska användas för bebyggelse, utan istället ska utnyttjas för att öka motståndskraften mot översvämningar. Dessa områden kan också förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster, såsom temperaturreglering och rekreation.

En enkätundersökning om kommunernas kunskaper av detaljplanering och byggande i översvämningsriskområden genomfördes i samband med studien och visade varierande kunskapsnivåer. Forskarna hoppas att denna studie kommer att stödja kommuner i deras planering och byggande nära vattendrag, öka intresset för att skydda naturmiljön i osäkerhetszoner och betona vikten av geografisk kompetens bland berörda parter.

Läs om Högskolan i Gävles studie här!

Läs SVTs nyhet om Gävle kommun och försäkringsbolagen här!

Information om skyfallet i Gävle kommer även från DN:s artikel som du kan läsa här!