Fåglar på flykt: stadshetta & minskad mångfald

Bild: Alan Harvey

Inte bara människor väljer att lämna staden när stadens värme blir outhärdlig. En omfattande studie med data från 336 kinesiska städer har visat att bebyggelse som håller kvar värmen är direkt kopplade till en minskning av mångfalden bland fågelarter.

Det välkända fenomenet med stadsområden som behåller värme kallas den urbana värmeö-effekten. Forskarna, som kommer från Zhejiang University och Cornell Lab of Ornithology, påpekar att deras resultat markerar den första dokumenterade kopplingen mellan fågelarters mångfald och den urbana värmeö-effekten över flera årstider. Denna påverkan begränsar sig inte till enbart kinesiska städer; enligt forskarna är det troligt att de mönster som studien identifierar även förekommer i andra stora städer runt om i världen, där asfalt, stål och betong dominerar landskapet med mycket begränsad grönska.

Resultaten från studien visar att fåglar rör sig till kyligare förorter, vilket i sin tur minskar antalet fågelarter i städerna både under häcknings- och icke-häckningsperioder. Denna trend är särskilt markant under icke-häckningsperioden, och oavsett stadens storlek eller geografiska läge.

Forskarna använde data från en pågående studie om fågelmångfald i Kina och bedömde sedan graden av den urbana värmeö-effekten i varje stad i jämförelse med dess omgivande förorter. De observerade den negativa påverkan som den urbana värmeö-effekten har på fågelmångfalden efter att ha tagit hänsyn till varje stads unika miljö och ekologiska förhållanden. I studien förväntade de sig att mångfalden skulle öka under icke-häckningsperioden och minska under häckningsperioden.

Huvudförfattaren Jiayu Wu vid Zhejiang University kommenterade till forskning-sidan phys.org: ”Vi hade inte förutsett att mångfalden av fågelarter skulle minska ännu mer under icke-häckningsperioden. Vår hypotes var att den urbana värmeö-effekten skulle minska behovet av energi för att hålla sig varm under vintern, vilket skulle göra det mindre nödvändigt för fåglarna att migrera och därmed öka mångfalden under icke-häckningsperioden, särskilt i kallare städer.”

I själva verket visade studien att den negativa effekten av den urbana värmeö-effekten på mångfalden av fågelarter var konstant, både under häcknings- och icke-häckningsperioden, och det var likadant i södra, norra och nordvästra Kina. Dock observerades en annorlunda situation i Qinghai-regionen, där den urbana värmeö-effekten faktiskt var positivt korrelerad med antalet arter. Forskarna spekulerar att anpassningar till den alpina miljön i området kan ha ökat fåglarnas tolerans för extrema temperaturer och därmed möjliggjort deras framgång i de urbana miljöerna där.

Läs forskningstudien här!

Läs mer här!