Forskning visar: Fågelsång förbättrar humöret och minskar ångest

Bilden visar en koltrast. Foto: Pxhere

En ny forskningsstudie undersökte detta genom att jämföra ljudet av trafikbuller med fågelsång och dess effekter på vårt humör och mentala prestation. Forskarna tittade på hur människor påverkades av lågt trafikbuller, högt trafikbuller, fågelsång med låg diversitet och fågelsång med hög diversitet.

Forskarna bad 295 personer att lyssna på antingen trafikbuller eller fågelsång och sedan fylla i enkäter om hur de kände sig. Dessutom fick de göra några uppgifter för att mäta deras koncentration och minne. Resultaten visade att trafikbuller är kopplat till ökad känsla av nedstämdhet och depression. Speciellt när trafikbullret var högt blev deltagarna mer nedstämda.

Å andra sidan visade fågelsången en positiv effekt på deltagarnas humör. De kände sig mindre stressade och mer avslappnade när de lyssnade på fågelsången. Forskarna märkte också att mångfalden av fågelsång spelade roll. När det fanns många olika fågelljud att lyssna på, blev deltagarna ännu mer positiva och mindre nedstämda. Läs studien här!

En annan studie om fåglar visade att både att se och höra fåglar är relaterat till ökat välbefinnande, även efter att man tagit hänsyn till andra faktorer som vatten eller gröna landskap samt deltagarnas utbildningsnivå och yrke. Forskarna bad 1 300 personer att använda en app för att rapportera om sitt välbefinnande och sin omgivning tre gånger om dagen. Efter att forskarna analyserat all data de samlade in, upptäckte de att det fanns en koppling mellan att se eller höra fåglar och förbättrad mental hälsa. Den positiva effekten av att höra fågelsång höll även i sig under flera timmar och påverkade både friska deltagare och de med depression. Läs DN:s artikel om det här!