Exempel 2: Industriområdet med vildbin och sandbäddar

När Malin Goldkuhl och Sam Niknam från Stadskupan tog en lunchpromenad i Sävenäs industriområde i Göteborg kläcktes en idé. Området var vackert, men fullt av skräp och invasiva arter. De såg potential att skapa mer variation och öka den biologiska mångfalden. Det mynnade ut i en förstudie som nu sjösätts till verklighet. Projektet är det andra exemplet på naturbaserade lösningar som C/O City nu lyfter i sin kampanj.

Stadskupan, medlem i C/O City, har i dagarna beviljats statligt bidrag för naturvårdsprojektet “Mera Mångfald” tillsammans med Park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad. Därmed startar också ett gemensamt projekt där ett industriområde i Sävenäs ska förvandlas till ett paradis för vildbin och andra pollinatörer med hjälp av inhemska växter, sandbäddar och vildbihotell – bland annat.

Det var när Sam och Malin tog en lunchpromenad längst Säveån som idén väcktes. Området var vackert, men fullt av skräp och invasiva arter. De såg potential att skapa mer variation och öka den biologiska mångfalden. Besöket mynnade därmed ut i en förstudie som lämnades in till Naturvårdsverket. Förstudien bestod av en inventering som genomfördes av biolog Tobias Federsel på Melica Göna Konsulter. De resultat som framkom av inventeringen ligger till grund för projektet som nu ska sjösättas.

I projektet kommer även det arbetsintegrerade kooperativet Vägen Ut! att delta. Stadskupan och Vägen Ut! samarbetar redan idag då de bygger höljen till bikupor. Nu kommer de även att vara med när det praktiska arbetet drar igång på plats.

– Det känns självklart att involvera ett socialt företag i detta projekt. Vi vill verka för såväl ekologisk som social hållbarhet, berättar Malin på Stadskupan.

Gunilla Klingensjö, vd på Vägen Ut! håller med. Det är en jättefin möjlighet för de som arbetstränar hos oss, menar hon.

Läs mer om Stadskupan här.

Är du medlem och vill veta mer om vår kampanj, hör av dig till medlem@cocity.se.