Exempel 1: Den vertikala trädgården på Storgatan 1

Precis vid Östermalmstorg i Stockholm, på Storgatan 1, finns en vertikal trädgård längst en husfasad. Idag är den inte särskilt stor, men eftersom den uppskattas av fotgängare, bostadsrättsföreningen och närliggande kontor kommer den nu att utökas och täcka nästan hela fasaden. Detta är det första av en rad goda exempel på naturbaserade lösningar från våra medlemmar som C/O City nu lyfter.

En vertikal trädgård är, som namnet antyder, ett lodrätt växtlandskap som ofta befinner sig längst en vägg eller en möbel. Denna vertikala trädgård är byggd av Greenworks och är det första exemplet C/O City lyfter i sin satsning inför Världsmiljödagen 2022 där Sverige är värd.

Såhär beskriver Greenworks projektet:

Vi på Greenworks ägnar oss helhjärtat åt att öka grönska i städer. Genom våra vertikala trädgårdar blir ytor som tidigare varit obrukbara brukbara. Med smart design och materialkomposition kan fasader förvandlas till grönskande konstverk som dessutom har positiv påverkan på miljön. Vårt fasadsystem tillåter ett högt antal växter per kvadratmeter och hög artvariation. Det höga antalet olika arter är estetiskt tilltalande året runt men ger olika intryck över säsongerna. Vi har ägnat många år åt just artrikedom på vertikala ytor och internt utvecklat kompetens som få andra företag sitter på. Att vi ej begränsar oss till ett fåtal arter vid plantering har just att göra med biologisk mångfald. Med hög artrikedom skapar vi inbjudande habitat för alla möjlig insekter och fåglar. Främjandet av artrikedom gynnar städer och människor i form av ekosystemtjänster. Temperaturreglering, bullerdämpning och dagvattenfördröjning är alla tjänster som våra växtväggar besitter.

Precis vid Östermalmstorg i Stockholm, vid vårt kontor, har vi byggt en växtvägg. Just nu är växtväggen inte särskilt stor men då den uppskattas av fotgängare, bostadsrättsföreningen och närliggande kontor ska vi nu utöka den och täcka nästan hela fasaden.”

”Vi har byggt växtväggar både inomhus och utomhus över hela Sverige och insett att de inte bara uppskattas av människor. Väggarna blir gröna fickor i städer där insekter och fåglar trivs. Den främjar den biologiska mångfalden och gynnar framförallt pollinatörer. Kliver en närmare växtväggen vid Östermalmstorg ses humlor och solitärbin i mängder.

Att integrera grönska i städer är ett utmärkt sätt att öka resiliensförmågor och ekosystemtjänster. Vi är stolta över vad vi gör och tycker det är extra kul just i år när Sverige får vara värd för världsmiljödagen och hoppas på ett ännu större fokus på naturbaserade lösningar för en bättre miljö.”

Läs mer om Greenworks arbete med vertikala trädgårdar här.

Är du medlem och vill veta mer om vår kampanj, hör av dig till medlem@cocity.se.