EU:s naturlag klubbades igenom – stärker naturrestaurering

Bilden visar EU parlamentet. Fotograf: okänd

Europaparlamentet röstade i juli för rättsligt bindande mål för att skydda och återställa naturen i EU, trots starkt motstånd från vissa beslutsfattare. Lagen antogs knappt med 336 röster för, 300 emot och 13 nedlagda röster.

Syftet med lagen är att förbättra eller återupprätta livsmiljöer med biologisk mångfald, vända nedgången av pollinerande insekter och återställa marina livsmiljöer. Genom förslaget ska det införas återhämtningsåtgärder som omfattar minst 20 procent av EU:s landområden och 20 procent av dess havsområden senast 2030, och alla ekosystem som är i behov av restaurering senast 2050. Förslaget fastställer specifika rättsligt bindande mål och skyldigheter för restaurering av naturen i vart och ett av de förtecknade ekosystemen – från jordbruksmark och skog till havs-, sötvattens- och stadsekosystem.

Läs mer här!