Europeiska städer kan uppnå nettonoll koldioxidutsläpp med naturbaserade lösningar, enligt ny studie

Foto: Adrien Olichon

En ny studie, publicerad i tidskriften Nature Climate Change, visar att ett stort antal europeiska städer har möjlighet att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp inom de kommande tio åren genom att integrera naturen i sin infrastruktur. Forskningen betonar vikten av naturbaserade lösningar som parker och takträdgårdar för att inte bara fånga upp koldioxidutsläpp utan även bidra till att minska dem.

Författare till studien är bland annat Johan Colding och Stephan Barthel från Högskolan i Gävle (medlem i ℅ City), tillsammans med kollegor från KTH, Royal Institute of Technology och Shanghai University. Deras modell, som utnyttjar satellitbilder och fjärranalysdata, har potential att föreslå optimala platser för grönska. Studien visar hur en kombination av olika typer av NBS i 54 EU-städer, kan möjliggöra för städer att uppnå nettonollutsläpp och faktiskt minska antropogena koldioxidutsläpp med i genomsnitt 17,4 procent.

Forskarna fokuserar på de indirekta fördelarna av naturbaserade lösningar och betonar att dessa lösningar inte bara kompenserar för en del av städernas utsläpp utan aktivt bidrar till att minska både utsläpp och resursanvändning. Till exempel främjar stadsparker, grönområden och träd mer miljövänliga transportalternativ som gång och cykling, vilket minskar behovet av bilkörning. Tillsammans med andra gröna infrastrukturlösningar kan dessa åtgärder även förbättra stadens mikroklimat genom att absorbera värme och kyla, vilket i sin tur minskar energianvändningen i byggnader.

Enligt författarna är det många studier som har undersökt effekterna av individuella naturbaserade lösningar, men att denna studie sammanför dem alla och analyserar den potentiella systemiska påverkan.

Läs forskningstudien här!

Läs artikeln här!