EU antar naturrestaureringslagen

Europaparlamentet. Bild: Endzeiter/Pixabay

EU har antagit naturrestaureringslagen efter en tajt omröstning, vilket avslutade ett månaders långt dödläge bland medlemsländerna. Den slutliga sammanställningen visade att 20 länder röstade för naturrestaureringslagen. Finland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen och Sverige röstade emot lagen, medan Belgien lade ner sin röst.

81 % av de europeiska livsmiljöerna är i dåligt skick enligt den europeiska miljöbyrån. Målen i EU:s nya lag är att återställa minst 20 procent av EU:s land- och havsområden senast 2030 och alla ekosystem som behöver restaureras senast 2050.

Lagen kräver bland annat att medlemsländerna måste också återställa minst 25 000 km vattendrag till fritt flödande vattendrag och se till att det inte sker någon nettoförlust i landets totala yta av urbana grönområden och trädtäckning i stadsområden.

Läs mer här!