En ökad krontäckning i städer kan minska värmerelaterad dödlighet med en tredjedel

Trees along Salford Wharf
Foto: Nick Harrison/Alamy

En ny studie från University of Oxford och Barcelona Institute of Global Health föreslår att plantering av träd i städer kan innebära att färre dör av allt högre sommartemperaturer.

Att öka nivån på krontäckning från det europeiska genomsnittet på 14,9% till 30% kan sänka temperaturen i städer med 0,4 grader celsius, vilket skulle kunna minska värmerelaterade dödsfall med 39,5%, enligt en ny modellering av 93 europeiska städer genomförd av ett internationellt forskarlag.

Huvudförfattaren, Tamara Iungman, från Barcelona Institute for Global Health, kommenterar: ”Detta blir alltmer brådskande eftersom Europa upplever mer extrema temperaturfluktuationer orsakade av klimatförändringar. Vi vet redan att höga temperaturer i stadsmiljöer är förknippade med negativa hälsoutfall, såsom kardiorespiratorisk misslyckande, sjukhusinläggning och för tidig död.”

Forskarna använde data om dödsorsaker för att uppskatta den potentiella minskningen av dödsfall från lägre temperaturer till följd av ökad trädtäckning. Med hjälp av data från 2015 uppskattade de att av de 6 700 förtida dödsfallen det året som bedöms orsakats av högre stadstemperaturer kunde 2 644 ha förhindrats om trädtäcket hade ökats.

Läs mer här och ta del av forskningsrapporten här!