Ekologigruppen håller webinarium om ekologisk kompensation

Ekologigruppen, medlemmar i C/O City, håller den 16 december ett kostnadsfritt webinarium om ekologisk kompensation. Webinariet tar upp viktiga etiska och juridiska aspekter på ekologisk kompensation och berör frågor som när kompensation blir godtagbart ur etisk synvinkel. I webinariet får deltagarna möjligheten att ta del av alldeles färsk forskning och komma med inspel som kan användas i slutfasen av projektet. Forskningsprojektet bedrivs i samarbete mellan KTH, Uppsala Universitet och Ekologigruppen och finansieras av Naturvårdsverket. Tim Schnoor från Ekologigruppen inleder och modererar webinariet.

Datum och tid: 16 december 13:00-15:00

Sista anmälningsdatum: 14 december

Kostnad: Gratis

Målgrupp: Alla som jobbar med och fattar beslut om samhällsplanering

Läs mer och anmäl dig här!