’Doughnut for Urban Development’: En innovativ manual för hållbar stadsutveckling

Bilden visar Doughnut for Urban Development. Från: Doughnut for Urban Development: A Manual

”Doughnut for Urban Development: A Manual” är ett nytt ramverk för att bidra till att stadsutveckling håller sig inom sociala och ekologiska planetära gränser. Den utgår från Kate Raworths ekonomisk modell  ”Doughnut Economics”, som i sin tur baserad på Will Steffens, Johan Rockströms et al ramverk för planetens gränser. Manualen syftar till att ge nyckelaktörer inom byggbranschen kunskap och verktyg för att bättre styra branschen mot ett mer socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

Den omfattar 96 påverkansområden och presenterar ett holistiskt tillvägagångssätt inom planetära gränser, som täcker kapitel om stadsutveckling, biologisk mångfald, planetära gränser och affärsdesign. Manualen är resultatet av ett samarbete mellan flera organisationer och teamet är tjugo författare samt ytterligare flera experter har bidragit med kunskap. Några av dem är Raworths team, Stockholm Resilience Centre, fastighetsutvecklaren Home.Earth, Green Building Council m.fl. Samt en av de bidragande experterna har varit C/O Citys ordförande, Christina Wikberger.

Med manualen följer även med en appendix som stödjer den vetenskapliga grunden för manualen, en databas som innehåller ramar och referenser bakom de sociala och ekologiska påverkansområdet och en toolkit som underlättar tillämpningen av Donut-principerna i verkligheten. Ett särskilt verktyg för biologisk mångfald har arbetats fram. Under hösten kommer även en delmanual för cirkuläritet, och längre fram inleds ett byggprojekt som ska utgå från manualen och dess verktyg.

Läs den gratis här!