Dokumentation från konferensen ”Låt staden grönska!”

Den 5-6 december 2019 anordnade C/O City konferensen ”Låt staden grönska!” tillsammans med Boverket, ArkDes, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådets samarbetsgrupp för hållbara städer, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Tankesmedjan Movium och Utredningen Samordning för bostadsbyggande.

Konferensens syfte var att kraftsamla kring stadsgrönska och ekosystemtjänster. Här på Boverkets hemsida kan du ta del av några av de goda exempel som delades under dagarna i form av presentationer.

Naturvårdsverket sände också live under den första dagen och inspelningarna kan ses här.