Creating Green Cities – Online konferensen som sätter framtida hållbara städer i fokus

Den gröna omställningen av Europa brådskar och i städernas miljöer möts en rad komplexa
samhällsutmaningar. Hur vi utvecklar våra städer och samhällen kommer att påverka såväl människor som miljö i många generationer framöver. För att belysa och adressera dessa utmaningar arrangeras online konferensen Creating Green Cities den 14-15 juni, där Sverige tar ledningen som värd inom ramen för sitt ordförandeskap i EU.

Konferensen bjuder in forskare, offentliga aktörer, näringslivet och civilsamhället för att främja samarbete och kunskapsdelning. Genom att involvera olika perspektiv och expertis blir det möjligt att nå internationella målsättningar på ett mer effektivt sätt. Creating Green Cities betonar att teknik inte ensamt kan lösa omställningen. Först när vi inkluderar kulturella, sociala och estetiska värden i processerna kan vi skapa långsiktigt hållbara, inkluderande och berikande lösningar.

Du hittar programmet för 14-15 juni och anmäler dig gratis här!