COP15: Ett historiskt avtal för naturen

Foto: Samuel Bryngelsson

Världens länder har enats om en ny räddningsplan för naturen på FN:s artskyddsmöte COP15 i Kanada. I ett globalt ramavtal förbinder länderna sig till att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030.

Beskedet kom strax efter tre på morgonen lokal tid. FN-mötet COP15 i Kanada har pågått under knappt två veckor och ses av många som den sista chansen att rädda jordens arter och ekosystem.

Det nya ramavtalet innehåller totalt 23 åtgärdsmål. Ett av de viktigaste handlar om att skydda 30 procent av jordens yta till hav och land till 2030. I dag är cirka 17 procent av jordens landområden och drygt 8 procent av havsområdena skyddade enligt FN.

Det nya målet för skydd av land och hav, som kallas ”30×30”, har jämförts med Parisavtalets temperaturmål på klimatområdet.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari välkomnar beskedet från COP15:

– Det är ett viktigt startskott för alla världens länder att vända trenden och stoppa utrotningen av djur och växter i världen. Vi är alla helt beroende av den biologiska mångfalden och våra ekosystem för vår överlevnad, så jag är glad att vi har fått det på plats, skriver Romina Pourmokhtari i ett mejl till SVT.

En avgörande fråga under förhandlingarna har varit att rika länder ska stötta utvecklingsländer med resurser för att bevara den biologiska mångfalden. Enligt överenskommelsen ska de rika länderna nu öka sitt bidrag till fattigare länder till 20 miljarder dollar om året till 2025, och därefter ska summan öka.

Ytterligare en fråga som diskuterats är urfolks rättigheter. Representanter för ursprungsbefolkningar har varit drivande för att deras rätt att förvalta sina landområden ska tas till vara, och ramavtalet innehåller skarpa formuleringar kring skydd av ursprungsbefolkningars rättigheter för att de ska kunna förvalta sina landområden.

Läs mer här!