C/O Citys Vetenskapliga råd är nu igång!

C/O City är mycket glada över att meddela att det Vetenskapliga rådet nu är igång och ledamöter är beslutade. Genom det Vetenskapliga rådet kan vi bygga en bro mellan forskning och praktik och säkerställa att den information vi sprider är begrundad på god vetenskaplig praxis. Dessutom kan vi ge medlemmar möjlighet till personlig support genom att förmedla kontakter mellan forskare med expertis och praktiker.

Sara Borgström (docent, KTH) är rådsordförande, samt ledamot i C/O Citys styrelse, med stödstyrelseledamöter Ann-Marie Fransson (docent, SLU) och Helene Littke (PhD, Ekologigruppen). Utöver dessa har ett antal forskare bjudits in att medverka som ledamöter i rådet. Dessa är disputerade och aktiva forskare, anställda vid ett universitet eller forskningsinstitut, och vars forskning har ett tydligt fokus på urbana ekosystemtjänster.

Ledamöter i C/O City föreningens Vetenskapliga Råd 2021:

  • Sara Borgström, KTH. Ordförande och ledamot i C/O Citys styrelse
  • Ann-Marie Fransson, SLU. Även ledamot i föreningens styrelse
  • Helene Littke, Ekologigruppen, ledamot i föreningens styrelse
  • Helena Hansson, Lunds universitet
  • Marcus Hedblom, SLU
  • Erik Andersson, Stockholms universitet
  • Ulla Mörtberg, KTH
  • Susanne Fredholm, Göteborgs universitet
  • Håkan Pleijel, Göteborgs universitet
  • Anna Bengtsson, SLU

Mer information om det Vetenskapliga rådets verksamhet kommer löpande, både på hemsidan, C/O Citys LinkedIn samt vårt nyhetsbrev. Håll utkik!