C/O Citys nya styrelse

Den 27 mars höll C/O City årsmöte och en ny styrelse tillsattes. Jan Wijkmark avtackades i samband med detta för lång och trogen tjänst som ordförande i föreningen. Rollerna i den nya styrelsen kommer att fastställas inom kort.

C/O Citys styrelse för det kommande verksamhetsåret:
Oskar Wallgren, WSP (ordförande)
Sara Borgström, KTH
Peter Wrenfelt, U&We
Ann-Mari Fransson, SLU
Peter Wiborn, Stockholm stad
Ulrika Stenkula, White
Christina Wikberger, Värmdö kommun
Helena Jeppson, Nacka kommun
Åka Hesslekrans, Malmö stad