C/O City medverkar på Ängsplantering i Diplomatstaden

white flowers in tilt shift lens

Den 24 maj samlas representanter från olika organisationer, däribland C/O City, i Diplomatstaden för att plantera en äng. Ängsplanteringen är en del av Stockholm Loves Pollinators-initiativet och syftet är att skapa en grön korridor genom Kungliga Nationalstadsparken.

Initiativet Stockholm Loves Pollinators startade 2017 av en grupp människor i
Diplomatstaden med visionen att skapa en bevarandezon för pollinatörer i Kungliga Nationalstadsparken samt för att utbilda allmänheten om vikten av pollinatörer. Mot denna bakgrund har U&We, med hjälp av Stockholms stad, planterat vilda blommor på olika platser runt Diplomatstaden och Gärdet för att skapa en grön korridor där pollinatörer kan vistas.

Den 24 maj kommer representanter från Stockholm stad, Franska ambassaden, Tyska ambassaden, Association of Diplomats Stockholm, Stockholm Loves Pollinators, Royal Djurgården Administration, C/O City och Förbundet Eko Parken att samlas i Kungliga Nationalstadsparken och plantera en äng som en del av initiativet. Genom att skapa fler ängar skapas fler attraktiva livsmiljöer både för människor och natur då den biologiska mångfalden främjas.