C/O City med i projektansökan om ’The Green Deal Call’

EU kommissionens sista stora utlysning inom Horizon2020-programmet, The Green Deal Call, har utformats för att stimulera storskalig samverkan i arbetet med att övervinna de samhällsutmaningar som orsakas av klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Ett av utlysningens områden fokuserar specifikt på återskapande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

C/O City har undertecknat ett ”letter of support” samt uttryckt intresse att delta i en referens/expertgrupp i en ansökan till denna utlysning, inlämnad av ett stort konsortium, lett av ICLEI Europe. I konsortiet ingår flera av C/O Citys medlemmar som partners.

Den svenska delen av det föreslagna projektet utgörs av en demosite på Järvafältet i Stockholm, med fokus på att stärka såväl ekosystemtjänster och socioekologiska samband. Ansökan är nu inlämnad med en total budget på strax under 25 miljoner euro, varav cirka 1,7 miljoner euro avser den svenska delen. Om denna projektansökan beviljas, kan C/O City ytterligare stärka sin närvaro och nätverk i frågor rörande urbana ekosystemtjänster.

Läs mer om utlysningen här.