C/O City etablerar ett vetenskapligt råd

Vid årsstämman i slutet av mars 2020 beslutades det att föreningen under året kommer att starta upp ett vetenskapligt råd. Sara Borgström, styrelseledamot i föreningen sedan 2018 och forskare vid KTH, valdes av stämman till ordförande i rådet och kommer att leda uppstarten under året.

Rådets funktion och verksamhet i föreningen är just nu under planering och mer information kommer inom kort.

Vid frågor, kontakta: medlem@cocity.se