C/O City belyste flera viktiga infallsvinklar under årets Almedalsvecka

Årets Almedalsvecka var för första gången sedan 2019 på plats och C/O City synliggjorde flera viktiga infallsvinklar till varför det är så viktigt att inte bygga bort grönskan i städer.

C/O City var bland annat medarrangör till seminariet ”En naturbaserad stad är en resilient stad”, där Christina Wikberger från U&We berättade om naturens roll för stadens förmåga att anpassa sig till framtidens utmaningar.

Resiliens är kapaciteten hos ett system, i detta fall det social-ekologiska systemet, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Genom att använda ett resiliens-tänk i samhällsbyggnadsprocessen är det alltså möjligt att öka stadens motståndskraft, anpassningsförmåga och förmågan att vända störningar, som till exempel klimatförändringar, till möjligheter och förnyelse.

C/O City befann sig även i Botaniska trädgården och som medarrangör till seminariet ”Ett samhälle där hållbart välbefinnande prioriteras som den viktigaste resursen” tillsammans med Mindshift Sverige. Här berättade Åsa Keane om hur viktig den vardagsnära naturen är för alla människors välbefinnande.

I Agenda 2030 fastställer mål 11.7 att säkra och inkluderande grönområden skall finnas tillgängligt för alla. Idag erbjuder bara 72% av Sveriges kommuner tillgång friluftsområden för funktionsnedsättning och särskilda grupper (Källa: Naturvårdsverket). Samtidigt anger alltfler kommuner att intresset är stort för att utveckla inkluderande grönområden. Här är C/O City tillgängliga för att stötta kommuner som är medlemmar. För information om medlemskap, läs mer här.

Bilden är tagen från Botaniska trädgården i Visby.

Vi beklagar den tragiska händelse under Almedalsveckan som ledde till bortgången av en omtyckt och kunnig medarbetare på SKR.