Fjärilar föredrar trattformade blommor enligt ny studie

Blomsterpreferenser för olika pollinatörgrupper. Bild: Wang Hui

Pollinatörer minskar i antal både globalt och regionalt. Urbanisering inverkar negativt på pollinatörers mångfald och de tjänster som de bidrar med. Därför föreslår en studie att skapa grönområden i städer som är särskilt anpassade för pollinatörers behov.

Forskare från Wuhan Botanical Garden vid Chinese Academy of Sciences och Huazhong Agricultural University har funnit att genom att medvetet plantera attraktiva blommande växter kan förhållandet förbättras för pollinatörer i urbana grönområden.

Även om flera studier redan har listat pollinatorvänliga växter för olika länder och regioner, menar huvudförfattarna  studien att det behövs ytterligare undersökningar av de egenskaper hos blommande växter som påverkar pollinatörernas preferenser i stadsmiljöer.

Forskarna undersökte olika egenskaper hos växter och blommor som färg och form och hur ofta pollinatörerna besökte blommor i den tätbefolkade staden Wuhan i Kina. Målet var att analysera storleken på grönområden och egenskaperna hos växter & blommor för att identifiera preferenser hos olika grupper av pollinatörer när det gäller växt- och blomegenskaper.

Resultaten visade att blommans form, öppningsriktning och färg signifikant påverkade pollinatörers val av blomma. Fjärilar föredrog tratt- och huvudformade blommor; tvåvingar föredrog uppåtvända gula och orange huvudformade blommor. Bin favoriserade tvååriga och fleråriga örtartade växter med skål- och flaggformade blommor. Solitära bin visade en preferens för horisontellt öppnade läpp- eller flaggformade blommor.

Besöksfrekvens (genomsnittligt antal besök som varje blomma fått per timme) och andelen pollinatörgrupper med de 30 mest attraktiva växtarter. Bild: Wang Hui

Läs mer här!

Läs studien här!