Björn Embréns hållbara urbana växtbädd: se webbinariet i efterhand

Foto: SLU

I oktober 2023 höll Sveriges lantbruksuniversitet sina hedersdoktorsföreläsningar, och nu finns möjligheten att se dem i efterhand. En av de nyutnämnda hedersdoktorerna vid SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap är Björn Embrén. Han är en trädexpert och konsult som tidigare ansvarade för trädbeståndet i Stockholms stad (medlem i C/O City).

Under webinariet delade Björn Embrén med sig av sin metod för att anlägga växtbäddar baserade på makadam, biokol och kompost. Denna metod har haft en positiv inverkan på stadsträdens överlevnad och tillväxt. Träd i städer står ofta på platser med hårdgjord mark, vilket kan leda till syrebrist för rötterna. Embréns metod har visat sig vara en lösning för att förbättra förhållandena för stadsträd och samtidigt fungera som dagvattensmagasin för att minska risken för översvämningar i staden.

Föreläsningen kan du se här!