Bättre psykisk hälsa för människor som pendlar genom naturmiljöer

Bild: Masoodaslami

Enligt en ny studie ledd av Barcelona Institute for Global Health har människor som pendlar genom naturmiljöer bättre psykisk hälsa. Detta är den huvudsakliga slutsatsen av en undersökning baserad på enkäter besvarade av nästan 3 600 deltagare från fyra europeiska städer.

De 3 599 deltagarna från Barcelona (Spanien), Doetinchem (Nederländerna), Kaunas (Litauen) och Stoke-on-Trent (Storbritannien) svarade på en enkät om sina pendlingsvanor och sin mentala hälsa. Den statistiska analysen visade att de som dagligen pendlar genom naturmiljöer hade i genomsnitt 2,74 poäng högre för mentalt välmående jämfört med de som sällan pendlar genom naturmiljöer. Denna koppling var ännu starkare bland de som rapporterade aktiv pendling (t.ex. gående eller cyklande). I studien definierades naturmiljöer som alla offentliga och privata utomhusområden som innehåller ”gröna” och/eller ”blå” naturliga inslag, såsom gatuträd, skogar, stadsparker och naturreservat, samt alla typer av vattendrag.

Andra resultat visade att det fanns fler aktiva pendlare bland dem som dagligen pendlar genom naturmiljöer. Kvaliteten på naturmiljöerna där pendlingen skedde påverkade dock inte resultaten.

Psykisk hälsa och fysisk inaktivitet är två av de största folkhälsoproblemen. Stadsplanering kan vara ett kraftfullt verktyg för att möta dessa utmaningar och skapa hälsosammare städer. Ett sätt att uppnå detta skulle vara att investera i pendlingsvägar i naturmiljöer för cykling och promenader, enligt Mark Nieuwenhuijsen, en av författarna av studien.

Läs mer här!