Att bo nära ett grönområde kan minska ens biologiska ålder med 2,5 år

Fotograf: Francesco Ungaro

Människor som bor nära grönområden, som parker och områden med mycket växtlighet, kan åldras biologiskt långsammare. Det visar en ny studie utförd av forskare vid Northwestern University. Resultatet, som publicerades i Science Advances, visade att personer som bodde nära mer grönska i genomsnitt var biologiskt sett 2,5 år yngre än de som bodde närmare mindre grönska. Fördelarna med gröna områden var dock inte lika för alla, då forskarna fann variationer i resultaten beroende på etnicitet, kön och socioekonomisk status.

Teamet analyserade en typ av kemisk modifiering av DNA som kallas ”metylering”. ”Metylering” är en kemisk process som sker i DNA:et. Vissa mönster av DNA-metylering tenderar att förändras när vi åldras, och dessa förändringar kan användas för att uppskatta en persons biologiska ålder på molekylär nivå – något som kallas en ”epigenetisk klocka”

Genom att kontrollera epigenetisk klockan kan forskare förutsäga någons chanser att få hjärtinfarkt, cancer eller kognitiv försämring. Forskarna analyserade bostadsadresserna till 924 personer i fyra amerikanska städer under 20 år – från 1986 till 2006 – för att avgöra hur nära de bodde växtlighet och parker. De parade ihop den datan med blodprover tagna under samma tidsperiod och kontrollerade för andra variabler som utbildning, inkomst och riskfaktorer som rökning. Detta är en av de första studierna som undersöker effekterna av långvarig exponering (ungefär 20 års exponering) för urbana grönområden på biologiskt åldrande, med särskilt fokus på användning av DNA-metylering som bas för epigenetisk ålder.

Resultaten var tydliga. En grupp respondenter bodde på adresser omgivna av 20 procent grönska inom en radie på 5 kilometer. De var cirka 2,5 år biologiskt äldre än de vars hem var omgiven av 30 procent grönska.

”Vanligtvis fokuserar vi när vi tänker på att åldras hälsosamt på saker som att äta bra, motionera och få tillräckligt med sömn”, säger Kyeezu Kim, PhD, en av författarna till studien. ”Vår forskning visar dock att den miljö vi lever i, specifikt vår gemenskap och tillgången till grönområden, också är viktig för att åldras hälsosamt.”

Läs forskningsartikeln här!