Aten planterar 25 000 träd för svalare gator

Atens borgmästare Haris Doukas planterar ett träd i en park den 28 januari 2024. Foto: Angelos TZORTZINIS / AFP

Atens nytillträdda borgmästare, Haris Doukas, tar sig an den utmanande uppgiften att bekämpa de extrema sommartemperaturerna i den grekiska huvudstaden genom att plantera 25 000 träd under de kommande fem åren. De intensiva värmeböljorna som drabbat Aten gör stadens tätt packade betongområden nästan olidliga, med termometrar som når över 40 grader Celsius.

Med en bakgrund som tidigare energiprofessor står borgmästaren inför en komplex mix av föroreningar, stigande temperaturer och trafikproblem. Hans vision involverar plantering av 5 000 träd årligen för att skapa ”svala rutter” – gröna korridorer som binder samman Atens gator, parker och höjder och erbjuder välbehövlig skugga.

”Höga temperaturer, föroreningar och bristen på grönområden skapar outhärdliga förhållanden i stadens centrum under sommaren,” konstaterar Haris Doukas i ett uttalande.

Förra sommaren genomgick Aten en långvarig värmebölja med temperaturer över 40 grader Celsius. Enligt Athen National Observatory var juli den varmaste som registrerats sedan mätningarna startade 1863. Situationen förvärras av att nästan en fjärdedel av träden kring huvudstaden har försvunnit i skogsbränder under de senaste sex åren.

Förra året dömde EU-domstolen Grekland för bristande åtgärder mot kvävedioxidnivåer i Aten, som flera gånger överskred gränserna under det senaste decenniet. Borgmästarens trädplanteringsinitiativ kan således ses som ett välkommet steg mot att förbättra stadens livskvalitet och motståndskraft mot de påverkningar som klimatförändringarna medför.

Läs mer här!