Årsstämma 2020 – C/O Citys nya styrelse

Den 24 mars 2020 genomfördes C/O Citys årsstämma digitalt med god representation från föreningens medlemmar.

En ny styrelse för den kommande året utsågs:

Åsa Keane, Landskapslaget (ordförande)
Oskar Wallgren, WSP
Sara Borgström, KTH
Peter Wrenfelt, U&We
Ann-Mari Fransson, SLU
Peter Wiborn, Stockholm stad
Ulrika Stenkula
Christina Wikberger, Värmdö kommun
Hanna Ahlström Isacson, White arkitekter
Helena Littke, Ekologigruppen
Gustav Nässlander, Scandinavian Green Roof Institute (suppleant)