Aktuell hållbarhet håller kurs i ekosystemtjänster

Aktuell hållbarhet håller en heldagskurs i ekosystemtjänster med fokus på värdering och integrering av ekosystemtjänster i planering och beslut. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete och verksamhetsutveckling, stadsplanering eller på annat sätt i ditt arbete gör anspråk på mark och vatten, t.ex. fastighetsbolag, byggherrar, landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra verksamhetsutövare som söker kompetensutveckling för att effektivisera och fördjupa sitt hållbarhetsarbete.

Utbildningen går igenom det senaste inom ekosystemtjänsters tillämpning, värdering av ekosystemtjänster och grön infrastruktur utifrån metoder, verktyg och utredningar, att ta sig an ekosystemtjänster ur ett företags- och verksamhetsperspektiv samt hur det är möjligt att utvärdera arbetet med ekosystemtjänster.

Datum: 26 januari 2021

Tid: 09:00-16:30

Pris: 8 900 kr exkl. moms

Läs mer och anmäl dig här.