Svar till: Förbättringsförslag GYF 3.0

Home Forum QGYF användarforum Förbättringsförslag Förbättringsförslag GYF 3.0 Svar till: Förbättringsförslag GYF 3.0

#3980
Vania Gardell
Keymaster

Ytterligare ett förbättringsförslag i manualen är att förtydliga definitioner för nyanlagd kontra bevarad natur. För planprocesser är nyanlagd natur i regel natur som planeras för, dvs inte befintlig natur.