Gröna lösningar och mångfunktionella ytor

Staffan Lorentz, Stockholms stad och projektchef för Norra Djurgårdsstaden och Joakim Tiséus, avdelningschef för Samhällsutveckling på Vinnova var två av huvudtalarna vid konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”.

Staffan berättade om strategin Låt naturen göra jobbet som ska bidra till att stadsdelen blir grönskande och att utomhusmiljön är klimatanpassad. Strategin bygger på fyra principer; mångfunktionella gröna ytor, rekreation, ekologiska samband och spridningsvägar. (Speltid fram till 07.45 minuter)

Joakim kommenterade i sin presentation att dagens samhällsutmaningar, där bland annat Agenda 2030 visar vägen, ställer nya krav på samverkansformerna för att kunna hantera frågeställningarna. För att innovationerna ska ta höjd behövs det fler offentliga aktörer som engagerar sig och bidrar till att samverkansformerna går från bilaterala till multiaktörssamarbeten. C/O City med sin breda och omfattande aktörssammansättning är ett mycket bra exempel på detta. (Speltid: 07.50-15.00 minuter)

Film: https://hallbarstad.se/cocity/grona-losningar-och-mangfunktionella-ytor/