Landskapsarkitektkontoret Urbio startar i Göteborg

Ulrika Bergbrant och Hanna Ahlström Isacson är Urbios nya medarbetare på kontoret i Göteborg.

I augusti börjar de två rutinerade landskapsarkitekterna Hanna Ahlström Isacson och Ulrika Bergbrant på Urbio. Med det nya lokalkontoret i Göteborg växer Urbios möjligheter att skapa mer livsfrämjande landskapsarkitektur på fler platser runt om i landet.

Urbio, medlem i C/O City sedan drygt en månad tillbaka, är ett landskapsarkitektkontor bestående av dussintalet landskapsarkitekter som arbetar för att skapa mer livfulla och lekfulla stadslandskap. Urbios utgångspunkt är landskapsarkitektur som för naturen närmre människan för en mer hållbar stadsutveckling som skapar positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Genom kontoret i Göteborg kommer Urbio närmre marknaden i västra och södra Sverige. Hanna Ahlström Isacson och Ulrika Bergbrant är Urbios två nya landskapsarkitekter i Göteborg.

– Livet under Corona-pandemin har satt fingret på en viktig sak: den medborgergliga rättigheten till goda utomhusmiljöer. På Urbio vill vi bidra till att skapa mer livskraftiga och uthålliga städer med hjälp av landskapsarkitekturen i hela Sverige, vilket underlättas genom närvaron i Göteborg, säger Mattias Gustafsson, VD på Urbio.

Urbio ser behovet att hovra över de stora utmaningarna samtidigt som man stoppar händerna i myllan och agerar på den mindre skalan. Därför består verksamheten dels av idédrivet forskningsarbete, dels av projektbaserat landskapsarkitektarbete med utveckling av allt från storskaliga landskap i tidiga skeden till utredningar och projektering av offentliga platser och privatägda fastigheter.

– Det planeras, byggs och förvaltas många miljöer i västra Sverige just nu som behöver Urbio’s kompetens med att införliva naturen i morgondagens livsmiljöer. Detta har aldrig varit så aktuellt som nu när vi befinner oss mitt i en tid med stora utmaningar gällande klimat och hälsa. Även om det finns bra mål och strategier för en mer hållbar stadsutveckling behöver västra Sverige goda exempel på hur det kan göras i praktiken, säger Hanna A Isacson, ansvarig landskapsarkitekt i Göteborg.

Genom utgångspunkt i begrepp som biofili och ekosystemtjänster kan Urbio bidra med att utveckla det framtida stadslandskapet med en mer värdetät och resilient landskapsarkitektur. Varmt välkomna att ta kontakt för att få veta mer om detta och för nya samarbeten och projekt!

Kontakt:

Mattias Gustafsson, VD Urbio

  • mattias.gustafsson@urbio.se, tel: 0722 – 31 63 00

Linda Pettersson, kontorschef Urbio

  • linda.pettersson@urbio.se, tel: 0730 – 42 95 39

Hanna Ahlström Isacson, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Urbio i Göteborg

  • hanna.a.isacson@urbio.se, tel: 0731 – 45 00 53

Läs mer: www.urbio.se